Link tải bộ cài Windows nguyên gốc iso 32bit và 64 bit – Link Google Drive và Onedrive

Chia sẻ link Google Drive và OneDrive để download bộ cài Windows nguyên gốc để giúp bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản gói cài đặt Windows phù hợp với nhu cầu của mình để tải xuống và sử dụng.

 

 

Bài viết này sẽ tổng hợp bộ cài win nguyên gốc 32bit và 64bit của Windows 11, 10, 8, 7, XP và bao gồm cả Windows Server. Bạn có thể tạo usb cài Win tất cả các phiên bản chỉ với một usb nhỏ gọn bằng phần mềm USB HDD BOOT

 

HƯỚNG DẪN


Để download từ các link Google Drive không bị hạn chế quyền truy cập, bạn hãy Đăng ký thành viên

Download Windows 11 Insider Preview Version 21H2 build 22000.132

Download Windows 11 Insider Preview Version 21H2 build 22000.51

Download Windows 10 Consumer Editions (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 22H2 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Consumer Editions (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 22H2 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Business Editions (Pro/Enter/Edu) Version 22H2 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Business Editions (Pro/Enter/Edu) Version 22H2 – 64bit (x64)

Download Windows 10 IoT Enterprise Editions Version 22H2 – 64bit (x64)
>

Download Windows 10 Consumer Editions (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 21H1 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Consumer Editions (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 21H1 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Business Editions (Pro/Enter/Edu) Version 21H1 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Business Editions (Pro/Enter/Edu) Version 21H1 – 64bit (x64)

Download Windows 10 IoT Enterprise Editions Version 21H1 – 64bit (x64)

Download Windows 10 IoT Enterprise Editions Version 21H1 – arm64

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 2004 Build 19042.508 – 20 September 2020 Update – 32bit (x86)

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 2004 Build 19042.508 – 20 September 2020 Update – 64bit (x64)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 2004 Build 19042.508 – 20 September 2020 Update – 32bit (x86)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 2004 Build 19042.508 – 20 September 2020 Update – 64bit (x64)

Download Download Windows 10 IoT Enterprise Version 2004 Build 19042.508 – 20 September 2020 Update – 64bit (x64)

Download Windows 10 IoT Enterprise Version 2004 Build 19042.508 – 20 September 2020 Update – arm64

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 2004 Build 19041.450 – July 2020 Update – 32bit (86)

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 2004 Build 19041.450 – July 2020 Update – 64bit (x64)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 2004 Build 19041.450 – July 2020 Update – 32bit (x86)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 2004 Build 19041.450 – July 2020 Update – 64bit (x64)

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1909 Build 18363.778 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1909 Build 18363.778 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1909 Build 18363.778 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1909 Build 18363.778 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1903 Build 18362.295 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1903 Build 18362.295 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1903 Build 18362.295 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1903 Build 18362.295 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1809 Build 17763.615 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1809 Build 17763.615 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1809 Build 17763.615 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1809 Build 17763.615 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Enterprise 2019 LTSC Version 1809 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Enterprise 2019 LTSC Version 1809 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1803 Build 17134.228 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1803 Build 17134.228 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1803 Build 17134.228 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1803 Build 17134.228 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Single Language Version 1607 Build 14393.0 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Single Language Version 1607 Build 14393.0 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Education Version 1607 Build 14393.0 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Education Version 1607 Build 14393.0 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Enterprise Version 1607 Build 14393.0 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Enterprise Version 1607 Build 14393.0 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Enterprise 2016 LTSB Version 1607 Build 14393.0 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Enterprise 2016 LTSB Version 1607 Build 14393.0 – 64bit (x64)

Download Windows 10 Multiple (Pro + Home) Version 1607 Build 14393.0 – 32bit (x86)

Download Windows 10 Multiple (Pro + Home) Version 1607 Build 14393.0 – 64bit (x64)

Download Windows 8.1 Update 3 Single Language – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 8.1 Update 3 Single Language – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 8.1 Update 3 Enterprise – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 8.1 Update 3 Enterprise – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 8.1 Update 3 Pro VL – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 8.1 Update 3 Pro VL – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 8.1 Update 3 Pro + Home – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 8.1 Update 3 Pro + Home – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 8.1 Professional – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 8.1 Professional – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 8.1 Enterprise – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 8.1 Enterprise – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 8.1 AIO 32bit & 64bit ( 8in1 )

Download Windows 8 Enterprise – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 8 Enterprise – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 8 Pro + Home – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 8 Pro + Home – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 8 Pro VL – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 8 Pro VL – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 8 AIO 32bit & 64bit ( 16in1 )

Download Windows 7 Home Premium – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 7 Home Premium – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 7 Professional – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 7 Professional – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 7 Ultimate – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 7 Ultimate – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 7 Enterprise – 32bit (x86) – MSDN

Download Windows 7 Enterprise – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows 7 AIO 32bit & 64bit ( 9in1 )

Download Windows 7 Professional + Ultimate 32bit ( Đã tích hợp driver usb 3.0 )

Download Windows 7 Professional + Ultimate 32bit ( Đã tích hợp driver usb 3.0 )

Download Windows Server 2003 R2 Standard SP2 CD 1 – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2003 R2 Standard SP2 CD 2 – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2003 R2 Enterprise SP2 CD 1 – MSDN

Download Windows Server 2003 R2 Enterprise SP2 CD 2 – MSDN

Download Windows Server 2003 Enterprise SP1 – MSDN

Download Windows Server 2008 Storage – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2008 Multiple – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2008 Essential Business – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2008 R2 Storage – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2008 R2 Multiple – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2008 R2 Hyper-V – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2012 Storage – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2012 Standard + Datacenter – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2012 Essentials – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2012 Hyper-V – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2012 R2 Storage – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2012 Standard + Datacenter – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2012 R2 Essentials – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2012 R2 Hyper-V – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2016 Standard + Datacenter – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2016 Storage – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2016 Essentials – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2016 Hyper-V – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2019 Standard – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2019 Essentials – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server 2019 Datacenter, Standard – July 2020 Update – 64bit (x64) – MSDN

Download Windows Server Version 2004 – Datacenter, Standard – 64bit (x64) – MSDN

 

Nếu bạn phát hiện link tải về bị hỏng, vui lòng thông báo cho tôi biết ở nhận xét phía dưới, xin cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *