Get link OneDrive Max Speed 2023

Tool get link onedrive 2022

Onedrive Direct Link Tool là công cụ cho phép bạn tạo liên kết tải xuống trực tiếp tới các tệp bạn đã lưu trữ trong OneDrive với tốc độ download MaxSpeed. Một liên kết trực tiếp sẽ ngay lập tức bắt đầu tải xuống tệp, thay vì mở bản xem trước của tệp trong OneDrive.

ONEDRIVE DIRECT LINK TOOL

I – Chức năng chính:

  • Lấy link vip download Onedrive với tốc độ tải xuống max speed.
  • Tự động rút ngắn link download file trực tiếp đã lấy được với bitly ( link không quảng cáo nha..nha ).

II – Hướng Dẫn Get Link Onedrive MaxSpeed 2022:

  • Sao chép và dán link chia sẻ file từ Onedrive vào khung Get link bao gồm http:// hoặc https://
  • Nhấp vào nút Get link để tạo được link tải file trực tiếp.
  • Nhấp vào nút Sao chép để sao chép link vào bộ nhớ tạm và chia sẻ.
  • Hoàn tất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *